Hündinnen

m 2015-07-07 1m    Maharani vom Frankenland

FB_IMG_1464092982090   Quality vom Frankenland

  Alaska vom Bismarckwäldchen

  Campari vom Bismarckwäldchen